تلفن های شرکت

 • تلفن تماس ۱ : ۰۴۴۳۲۲۳۶۸۳۰
 • تلفن تماس ۲ : ۰۴۴۳۲۲۵۸۱۶۷
 • تلفن تماس ۳ : ۰۴۴۳۲۲۵۸۱۶۸
 • تلفن تماس ۴ : ۰۴۴۳۲۲۵۸۱۶۹
 • تلفن تماس ۵ : ۰۴۴۳۳۴۵۴۹۸۴
 • تلفن تماس ۶: ۰۴۴۳۳۴۵۴۹۵۰
 • تلفن گویا: ۰۴۴۳۳۴۵۰۰۴۶
کارشناسان فروش

 • مهندس مهدی زاده : ۰۹۱۲۷۷۴۲۹۹۴
 • مهندس شایگان : ۰۹۱۴۴۹۶۰۰۴۶
 • مهندس مهدوی : ۰۹۱۴۱۸۶۸۳۹۱
 • مهندس رادمهر : ۰۹۱۰۴۴۱۵۳۰۳
 • نماینده فروش : ۰۹۱۰۴۴۲۵۳۰۳
 • نماینده فروش: ۰۹۱۴۸۸۴۶۹۳۹
 • نماینده فروش:  ۰۹۱۴۱۸۸۶۷۴۸
مخازن حمل شیر آلپ

اطلاعات پستی گروه صنعتی آلپ

آدرس شرکت زرین صنعت آلپ:

استان آ.غ، ارومیه، پنجراه،شرکت زرین صنعت آلپ
کارشناسان فروش

ساعات کاری گروه صنعتی آلپ

همه روزه به جز روزهای تعطیل    ۹ الی ۱۸:۰۰

ساعات پاسخگویی کارشناسان فروش (روزهای کاری)  ۹ الی ۲۱

ساعات پاسخگویی کارشناسان فروش (زوهای تعطیل)  ۱۰ الی ۱۷